درباره معاونت

حوزه معاونت سما شیراز با 2 آموزشکده دارای حدود 3200 دانشجو و 24 نفر عضو هیات علمی می باشد و از امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی منحصر به فردی در بین سایر مراکز آموزشی مشابه برخوردار می باشد.

در حوزه مدارس نیز این مرکز دارای 7 مدرسه و بیش از 600 دانش آموز می باشد.

اسامی مدارس مرکز آموزشی و فرهنگی سما شیراز:

- ابتدایی پسرانه واقع در میدان احسان کوی وحدت

-متوسطه دوره اول پسرانه واقع در میدان احسان کوی وحدت

-متوسطه دوره دوم پسرانه واقع در میدان احسان کوی وحدت

-ابتدایی دخترانه واقع در خیابان شهید آقایی

-متوسطه دوره اول دخترانه واقع در خیابان شهید آقایی

-متوسطه دوره دوم دخترانه واقع در گلدشت معالی آباد

-هنرستان پسرانه واقع در فرهنگ شهر