آخرین اخبار مدارس


09 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

02 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 آذردبستان پسرانه سما

11 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

17 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

13 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 آباندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دولت قرآن

حجت الاسلام بهرام محمديان

قرآن - مسائل متفرق

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جرعه اي از درياي صبر و پايداري

عبدالامير فائق

دين

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ارباب حلقه ها

جان رونالد تالکین

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

«روزگار تفنگ»

به قلم حبیب خدادادزاده-

مقاومت مردم دزفول در برابر انگلیس

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ادبیات موضوعی

امیرنجات شجاعی/مهدی نظری

روش تیپ بندی ادبیات

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خواب يوسف

سيد حسين فدايي حسين

ادبيات

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مثنوی معنوی

جلال الدین مولوی

کلیات مثنوی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پرسش هاي قرآني ، پاسخ هاي قرآني

حميد كمالي

قرآن-پرسش ها و پاسخ

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهارتهای پایه شیمی 3

مک دویل

در رابطه با شیمی 3

دبستان پسرانه سما

چراغ‌ها را من خاموش می کنم

زویا پیرزاد

0

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مولود كعبه

حجت الاسلام بهرام محمديان - عل

علي‌بن‌ابي‌طالب(ع)

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

رضا چهره بخش شيرازي

1379/10/29

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آريا طاهري نيا

1380/10/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيد حسين جعفري

1383/10/30

دبستان پسرانه سما

هورتاش رضائي

1387/10/23

دبستان دخترانه سما

ملينا جنابي حقيقي

1390/10/26

دبستان دخترانه سما

مليكا جنابي حقيقي

1390/10/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي قنبري

1382/10/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير مسلمي حقيقي

1381/10/29