آخرین اخبار مدارس


06 آذردبیرستان دوره اول پسرانه

13 آباندبیرستان دوره اول پسرانه

12 آباندبیرستان دوره اول پسرانه

01 شهریورهنرستان پسرانه

01 مردادهنرستان پسرانه

20 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه

01 تیرهنرستان پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

هنرستان پسرانه

هنرستان پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

هنرستان پسرانه

هنرستان پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

هنرستان پسرانه

هنرستان پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

تب مژگان

محمد رضا حداد پور جهرمی

مستند داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه

پرسش هاي قرآني ، پاسخ هاي قرآني

حميد كمالي

قرآن-پرسش ها و پاسخ

دبیرستان دوره اول دخترانه

خواب يوسف

سيد حسين فدايي حسين

ادبيات

دبستان پسرانه

چراغ‌ها را من خاموش می کنم

زویا پیرزاد

0

هنرستان پسرانه

آشنايي با رشته هاي فني و حرفه اي

ضيا ميرزارحماني_محمد رضايي

معرفي رشته

دبیرستان دوره دوم دخترانه

ادبیات موضوعی

امیرنجات شجاعی/مهدی نظری

روش تیپ بندی ادبیات

هنرستان پسرانه

ازحال بد به حال خوب

ديويد برنز

شناخت درماني

هنرستان پسرانه

مهارتهاي شغلي 2

محمدحسن تفرشي

معرفي مشاغل

دبیرستان دوره دوم پسرانه

مهارتهای پایه شیمی 3

مک دویل

در رابطه با شیمی 3

دبیرستان دوره اول دخترانه

دولت قرآن

حجت الاسلام بهرام محمديان

قرآن - مسائل متفرق

هنرستان پسرانه

چمداني پراز فراغت

ابراهيم اصلاني

براي ايام تعطيلات

دبیرستان دوره دوم دخترانه

کفش های مکاشفه

احمد عزیزی

شعر

آخرین افتخارات مدارس



تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


هنرستان پسرانه

محمدجواد مولائي

1380/09/27

هنرستان پسرانه

فرهاد شريفي راد

1381/09/23

هنرستان پسرانه

امير رحمانيان

1381/09/26

دبیرستان دوره اول پسرانه

رادين باقري

1385/09/28

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمد ماهان فروغي

1385/09/28