آخرین اخبار مدارس


14 آذردبستان پسرانه سما

11 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

17 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

13 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 آباندبستان پسرانه سما

13 آباندبستان دخترانه سما

10 آباندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مثنوی معنوی

جلال الدین مولوی

کلیات مثنوی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ارباب حلقه ها

جان رونالد تالکین

رمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جرعه اي از درياي صبر و پايداري

عبدالامير فائق

دين

دبستان پسرانه سما

چراغ‌ها را من خاموش می کنم

زویا پیرزاد

0

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

«روزگار تفنگ»

به قلم حبیب خدادادزاده-

مقاومت مردم دزفول در برابر انگلیس

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پرسش هاي قرآني ، پاسخ هاي قرآني

حميد كمالي

قرآن-پرسش ها و پاسخ

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مولود كعبه

حجت الاسلام بهرام محمديان - عل

علي‌بن‌ابي‌طالب(ع)

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهارتهای پایه شیمی 3

مک دویل

در رابطه با شیمی 3

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ادبیات موضوعی

امیرنجات شجاعی/مهدی نظری

روش تیپ بندی ادبیات

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دولت قرآن

حجت الاسلام بهرام محمديان

قرآن - مسائل متفرق

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خواب يوسف

سيد حسين فدايي حسين

ادبيات

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

ديبا فريدي

1387/09/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رها رمضاني

1383/09/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدحسين خردمندسعدي

1380/09/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرعلي آق قلعه ئي

1381/09/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي نجفي

1379/09/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگين زارع

1379/09/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد شاديان مند

1381/09/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ساحل محمدي

1380/09/29

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا كريمي

1379/09/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين برزه كار

1382/09/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نيلوفر روشن

1382/09/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميربهادر شهرياري كوتك

1383/09/29