آخرین اخبار مدارس


23 اسفنددبستان پسرانه سما

23 اسفنددبستان دخترانه سما

23 اسفنددبستان دخترانه سما

23 اسفنددبستان دخترانه سما

23 اسفنددبستان دخترانه سما

23 اسفنددبستان دخترانه سما

23 اسفنددبستان دخترانه سما

16 اسفنددبستان پسرانه سما

16 اسفنددبستان پسرانه سما

09 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهارتهای پایه شیمی 3

مک دویل

در رابطه با شیمی 3

دبستان پسرانه سما

چراغ‌ها را من خاموش می کنم

زویا پیرزاد

0

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خواب يوسف

سيد حسين فدايي حسين

ادبيات

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

«روزگار تفنگ»

به قلم حبیب خدادادزاده-

مقاومت مردم دزفول در برابر انگلیس

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مولود كعبه

حجت الاسلام بهرام محمديان - عل

علي‌بن‌ابي‌طالب(ع)

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جرعه اي از درياي صبر و پايداري

عبدالامير فائق

دين

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پرسش هاي قرآني ، پاسخ هاي قرآني

حميد كمالي

قرآن-پرسش ها و پاسخ

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ارباب حلقه ها

جان رونالد تالکین

رمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ادبیات موضوعی

امیرنجات شجاعی/مهدی نظری

روش تیپ بندی ادبیات

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مثنوی معنوی

جلال الدین مولوی

کلیات مثنوی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دولت قرآن

حجت الاسلام بهرام محمديان

قرآن - مسائل متفرق

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرانك رفيعي

1383/03/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مريم شهريور

1379/03/03

دبستان دخترانه سما

آيلين اورك

1385/03/07

دبستان پسرانه سما

پرهام اميري نيا

1385/03/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فريما شمسي

1379/03/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسيين حق نگهدار

1381/03/01

دبستان پسرانه سما

دانيال منصورآبادي

1385/03/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد خجسته

1382/03/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد زارع مهذبيه

1380/03/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگين نيك نام

1379/03/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پارميس گرجي زاده

1380/03/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پرنيا امين زاده

1383/03/07

دبستان پسرانه سما

سيد پرهام خاوريان

1385/03/02