آخرین اخبار مدارس


28 تیردبستان پسرانه سما

28 تیردبستان پسرانه سما

27 تیردبستان پسرانه سما

21 تیردبستان پسرانه سما

04 تیردبستان دخترانه سما

04 تیردبستان دخترانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

19 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دولت قرآن

حجت الاسلام بهرام محمديان

قرآن - مسائل متفرق

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ارباب حلقه ها

جان رونالد تالکین

رمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ادبیات موضوعی

امیرنجات شجاعی/مهدی نظری

روش تیپ بندی ادبیات

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خواب يوسف

سيد حسين فدايي حسين

ادبيات

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مولود كعبه

حجت الاسلام بهرام محمديان - عل

علي‌بن‌ابي‌طالب(ع)

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهارتهای پایه شیمی 3

مک دویل

در رابطه با شیمی 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

«روزگار تفنگ»

به قلم حبیب خدادادزاده-

مقاومت مردم دزفول در برابر انگلیس

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مثنوی معنوی

جلال الدین مولوی

کلیات مثنوی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جرعه اي از درياي صبر و پايداري

عبدالامير فائق

دين

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پرسش هاي قرآني ، پاسخ هاي قرآني

حميد كمالي

قرآن-پرسش ها و پاسخ

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

میکائیل علیمردانی

مسابقه: مقاله پژوهشی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علیرضا عزیزی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مینو پروین

مسابقه: آزمون هماهنگ مرآت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

درس زبان انگلیسی

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیرحسین عفیفی

مسابقه: تصویر سازی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

درس پیام های آسمانی

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فاطیما خوشحال

مسابقه: انشاء نویسی پیشگیری از آسیب های اجتماعی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سونیا رحیمی

مسابقه: جشنواره نوجوان سالم

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

درس زبان انگلیسی

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علیرضا خانی پور

مسابقه: تصویر سازی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مریم طالبی

مسابقه: آزمون هماهنگ مرآت

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کیمیا علاء مرودشتی

مسابقه: آزمون هماهنگ مرآت

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما

هستی توکلی

شرکت در جشنواره جابربن حیان

متولدین هفته (دانش آموزان)


هنرستان پسرانه سما

محمد كوه بر

1380/04/24

دبستان پسرانه سما

اميرعباس صدق آميز

1386/04/30

دبستان دخترانه سما

زهرا پوريده

1385/04/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سيدمهدي علوي

1379/04/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين معصومي

1382/04/23

دبستان پسرانه سما

مرتضي علي حاتمي

1386/04/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي صف شكن

1379/04/31

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

بنيامين حبيبي

1380/04/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سپيده زماني خانه زنياني

1383/04/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا عباس نژاد

1381/04/31

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا افراسيابي

1380/04/27

دبستان پسرانه سما

رضا زارعي

1384/04/28

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي فرهادي خلاري

1379/04/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بهار رمضاني

1379/04/30

دبستان پسرانه سما

اميرحسين صدق آميز

1386/04/30

دبستان پسرانه سما

پرهان دل گرم

1389/04/26